Over mij

Noor graduated in painting and graphic arts at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam

Fotografie

Ik vind het leuk om foto’s, die ik maak van ronde vormen, met elkaar te combineren tot een nieuw geheel.

De ontstane compositie moet mij intrigeren en in balans zijn.

Schilderijen

Mijn schilderijen zijn organisch van vorm en ontstaan intuitief. Vaak zijn zij gebaseerd op een beeld dat ik heb

van het Nederlandse landschap.

Dit is niet bewust gekozen; ik merk dat het steeds weer naar boven komt als thema.

De kleuren groen en bruin, komen hierdoor veelvuldig voor in mijn werk.

Ik ben niet geinteresseerd in het waarheidsgetrouw weergeven van een bepaald beeld, een vorm of een mening.

Het gaat mij om gevoel. Een schilderij moet kracht en waarheid uitstralen. Als het ware: tijdloos zijn.